Värme

OM DU BLIR ISKALL AV
ELRÄKNINGEN HAR VI
LÖSNINGAR SOM VÄRMER
UPP DIG.

Energipriserna stiger hela tiden. Som väl är går utvecklingen för värmekällor till hus och fastigheter framåt med stora steg.

Genom att installera exempelvis en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis. Att det dessutom är miljövänligt försämrar ju inte saken.

Huvudleverantör:

VÄRMEPUMPAR

NIBE – huvudleverantör
CTC
Danfoss

PELLET/FLIS

Baxi
Värmebaronen
Hertz

ACKUMULATORTANKAR

Borö
Strömsnästankar